Uvrnuta narukvica

Uvrnuta narukvica

Materijal potreban za izradu narukvice pronaćićete na laboratorijaperli.com klikom na linkove ispod:

Uputstvo za izradu narukvice korak po korak

Korak 1:  Odsecite nit oko 4-4,5 m dužine ili manje ako vam je tako lakše za rad. Postavite stop perlu ostavljajući oko 20 cm niti slobodnim.

Nanižite jednu braon i jednu tirkiznu perlu. Povucite ih na dole do stop perle. Provucite nit nazad kroz braon perlu od dna ka vrhu, pa kroz tirkiznu perlu od vrha ka dnu. Na taj način perle će zauzeti položaj jedne pored druge. Dodajte jednu braon perlu, provucite nit nazad kroz tirkiznu od vrha ka dnu i nazad kroz braon koju ste upravo dodali. Nanižite jednu tirkiznu perlu i provucite nit kroz braon od dna ka vrhu i nazad kroz tirkiznu. Nastavite sa naizmeničnim dodavanjem braon i tirkiznih perli sve dok ne dobijete merdevinastu osnovu od šest kašastih perlica.

Uvrnuta narukvica korak 1

Korak 2: Kada je merdevinasta osnova završena, poslednju i prvu perlu ćete spojiti tako da formiraju prsten. Provucite nit kroz braon perlu koju ste prvu dodali, zatim kroz tirkiznu koju ste poslednju dodali i izađite kroz braon.

Uvrnuta narukvica korak 2

Korak 3: Izradu narukvice nastavićete upotrebom boda u obliku riblje kosti, dodavanjem po dve perlice različite boje. Nanižite jednu braon i jednu tirkiznu perlu i idite na dole kroz tirkiznu perlu na merdevinastoj osnovi. Provucite nit na gore kroz sledeću braon perlu na osnovi. Ponovite postupak još dva puta. Da biste bili u mogućnosti da započnete sledeći red potrebno je da provučete nit na gore kroz prvu braon perlu koju ste dodali u ovom koraku.

Uvrnuta narukvica korak 3

Korak 4: Nanižite jednu braon i jednu tirkiznu perlu i provucite nit na dole kroz dve tirkizne perle. Zatim, provucite nit na gore kroz braon perlu koju ste dodali u prethodnom redu. Na taj način započećete sa kreiranjem uvrnutog efekta. Ponovite postupak još dva puta. Da bi mogli započeti novi red provucite nit na gore kroz prvu braon perlu koju ste nanizali u ovom koraku. Nastavite sa dodavanjem perlica sve dok ne napravite narukvicu željene dužine.

Uvrnuta narukvica korak 4

Korak 5: Kada ste stigli do kraja, pre nego što dodate kopču potrebno je da zatvorite bod. Provucite nit na dole kroz dve tirkizne perle pa nazad kroz dve braon gde ste prethodno izašli i opet na dole kroz dve tirkizne. Idite na gore kroz dve braon perle koje se nalaze pored. Ponovite postupak još dva puta.

Uvrnuta narukvica korak 5

Korak 6: Nanižite jednu braon perlu, okruglu perlu i jedan kraj kopče. Provucite nit nazad kroz okruglu perlu, dodajte jednu tirkiznu i idite kroz dve tirkizne koje se nalaze preko puta početne braon perle. Provucite nit na gore kroz dve braon perle koje se nalaze pored tirkiznih. Ponovite postupak dva puta. Prođite kroz rad i vežite nekoliko čvorova. Odsecite višak konca.

Uvrnuta narukvica korak 6

Korak 7: Na drugom kraju narukvice uklonite stop perlu i postavite iglu. Ponovite korak 6 kako bi dodali drugi kraj kopče.

error: Content is protected !!
Scroll to Top