Ukras za novogodišnju kuglu

Uradi sama: Ukras za novogodišnju kuglu

Perlice potrebne za izradu ukrasa pronaćićete na laboratorijaperli.com klikom na linkove ispod:

Legenda

Ukras za novogodisnju kuglu legenda

Uputstvo za izradu ukrasa korak po korak

Korak 1: Odsecite nit dužine oko 2 m i na svaki kraj stavite po iglu. Nanižite jedan brick (jedna nit ide kroz desnu rupu na perli, a druga kroz levu) i povucite ga na dole ka sredini konca. Dodajte po jednu kašastu perlicu na svaku nit. Na jednu od niti nanižite kašastu perlicu, okruglu perlu i kašastu perlicu. Sa drugom prođite kroz dodate perlice u istom smeru. Nanižite jedan Brick. Nastavite da dodajete perlice sve dok ne utrošite 12 brick perli i 12 okruglih perli.

Ukras za novogodisnju kuglu korak 1

Korak 2: Kada ste dostigli potrebnu dužinu, provucite obe niti kroz prvi brick na suprotnom kraju, formirajući na taj način krug. Prođite kroz kašastu perlicu koja se nalazi do brick perle i dodajte po pet kašastih perlica na svaku iglu. Provucite nit kroz narednu kašastu perlicu do brick perle, zatim kroz brick i kašastu perlicu posle brick-a. Nastavite sa dodavanjem perlica celom dužinom. Na kraju vežite obe niti u čvor, prođite kroz rad i odsecite višak konca. Središnji deo ukrasa je gotov.

Ukras za novogodisnju kuglu korak 2

Korak 3: Sada ćete napraviti deo ukrasa koji će se nalaziti na samom vrhu. Odsecite nit dužine oko 3 m. Nanižite četiri brick perle razdvojene sa po sedam kašastih perlica. Povucite perle na dole, ostavljajući oko 10-15 cm niti slobodnim i vežite čvor. Provucite nit kroz brick perlu koja se nalazi odmah do čvora. Nanižite jednu kašastu perlicu i prođite kroz drugu rupu na brick-u. Dodajte još jednu kašastu perlicu i provucite nit kroz prvu rupu na brick-u, kroz kašastu perlicu koju ste prethodno dodali i izađite kroz drugu rupu na brick-u.

Ukras za novogodisnju kuglu korak 3

Korak 4: Da biste spojili gornji deo sa središnjim delom rada, nanižite sedam kašastih perlica, jednu okruglu perlu, sedam kašastih perlica i provucite nit kroz brick na središnjem delu. Dodajte sedam kašastih perlica i provucite nit kroz okruglu perlu. Nanižite još sedam kašastih perlica i prođite kroz brick na gornjem delu, zatim kroz kašastu perlicu, prvu rupu na brick-u, sedam kašastih perlica i naredni brick. Dodajte po jednu kašastu perlicu sa svake strane brick-a kao u koraku 3. Ponovite korak 4 tako što ćete na središnjem delu ostaviti dve brick perle slobodne i provući ćete nit tek kroz treći brick u nizu. Kada ste završili, na isti način povežite i preostala dva brick-a na gornjem delu.

Ukras za novogodisnju kuglu korak 4

Korak 5: Da biste napravili donji deo ukrasa, prođite kroz rad i izađite kroz drugu rupu na brick-u na središnjem delu, koji na sebi već ima poveznicu sa gornjim delom. Nanižite sedam kašastih perlica, jednu okruglu perlu, sedam kašastih perlica, jedan brick, jednu kašastu perlicu i provucite nit kroz drugu rupu na brick perli. Dodajte još jednu kašastu perlicu i prođite kroz prvu rupu na brick-u. Nanižite sedam kašastih perlica i provucite nit kroz okruglu perlu. Dodajte sedam kašastih perlica i provucite nit kroz brick na središnjem delu. Prođite kroz rad dok ne stignete do narednog brick-a koji ima urađen gornji deo od perlica i ponovite korak. Nastavite sa dodavanjem perlica sve do kraja.

Ukras za novogodisnju kuglu korak 5

Korak 6: Kada su sva četiri donja dela gotova, izađite kroz drugu rupu na brick-u koji se nalazi na samom dnu. Postavite ukras na novogodišnju kuglu. Nanižite 13 kašastih perlica i provucite nit kroz naredni brick. Ponavljajte tako u krug. Dobro zategnite nit. Prođite još jednom kroz perlice kako biste ih učvrstili. Sa oba kraja niti prođite kroz rad, vežite ih u čvor i odsecite višak konca.

Ukras za novogodisnju kuglu korak 6

error: Content is protected !!