Tirkizni prsten

Materijal potreban za izradu prstena pronaćićete u prodavnici klikom na linkove ispod:

Legenda

Napravi sama prsten od perli

 

Uputstvo za izradu prstena korak po korak

Korak 1: Odsecite nit odgovarajuće dužine potrebne za rad. Nanižite dve kašaste perlice i jednu brušenu perlu. Izjednačite oba kraja niti pa ih ukrstite provlačeći ih u suprotnim pravcima kroz brušenu perlu, kao na slici ispod.

Napravi sama prsten od perli

Korak 2: Na jednu nit dodajte brušenu perlu formirajući tako dijagonalu od tri brušene perle, a na drugu nit jednu kašastu perlicu. Da biste znali koju perlu na koju nit treba da nanižete pogledajte korak 1. Ako je brušena perla u koraku 1 bila dole u koraku 2 treba da bude gore. Isto pravilo važi i za kašastu perlicu. Provucite niti kroz kašastu perlicu u suprotim pravcima.

Napravi sama prsten od perli

Korak 3:  Ponovite korak 2 sa tom razlikom da se kašasta perlica koja je u prethodnom koraku bila dole ovog puta nalazi gore i formira dijagonalu, dok se brušena perla koja je u prethodnom koraku bila gore sada nalazi dole. Provucite niti kroz brušenu perlu u suprotnim pravcima.

Korak 4: Ponavljajte korake 2 i 3 dok ne dostignete željenu dužinu. Završite sa korakom 2 kako bi se perle uklopile, provucite nit u suprotnim pravcima kroz centralnu kašastu perlicu iz koraka 1 i vežite čvor.

Napravi sama prsten od perli

error: Content is protected !!