Privezak u obliku leptira

Privezak u obliku leptira

Materijal potreban za izradu priveska pronaći ćete u prodavnici klikom na linkove ispod:

Legenda

Privezak u obliku leptira legenda

Uputstvo za izradu priveska korak po korak

Korak 1: Odsecite nit odgovarajuće dužine potrebne za rad i ukoliko želite dodajte stop perlu. Zatim nanižite: okruglu perlu – kašastu perlicu – koplje – pip – tri kašaste perlice – pip – koplje – kašastu perlicu. Provucite nit nazad kroz okruglu perlu kao na slici ispod.

Privezak u obliku leptira korak 1

Korak 2: Dodajte  sedam kašastih perlica i provucite nit kroz crvenu perlu, vodeći pri tom računa o čvrstini rada. Vežite čvor. Prođite dodatno kroz rad kako biste ga učvrstili i osigurali sa još nekoliko čvorova. Privezak možete okačiti na lančić ili ga iskoristiti kao ukras za neseser, mobilni i sl.

Privezak u obliku leptira korak 2

error: Content is protected !!