Privezak od piggy perli

Privezak od piggy perli

Materijal potreban za izradu priveska pronaći ćete u prodavnici klikom na linkove ispod:

Legenda

Privezak od piggy perli legenda

Uputstvo za izradu priveska korak po korak

Korak 1: Odsecite nit odgovarajuće dužine potrebne za rad. Nanižite okruglu perlu od 10 mm, ostavljajući 15-20 cm niti slobodnim. Dodajte 10 kašastih perlica 9/0 i provucite nit ponovo kroz okruglu perlu kao na slici ispod.

Privezak od piggy perli korak 1

Korak 2: Nanižite još 10 kašastih perlica 9/0 i provucite nit kroz okruglu perlu na isti način kao u prethodnom koraku, pozicionirajući tako novi set kašastih perlica sa druge strane okrugle perle. Zatim provucite nit kroz svih 20 kašastih perlica.

Napomena: Ako imate poteškoća da održite perle zategnutim možete vezati čvor i potom proći kroz nekoliko perli pre nego što započnete naredni korak.

Korak 3: Uradite jedan red kružnog pejota sa hematit kašastim perlicama 9/0. Detaljno uputstvo za izradu kružnog peyote boda možete pogledati OVDE.

Privezak od piggy perli korak 3

Korak 4: Dovedite nit na drugu stranu peyote-a i uradite dva reda kružnog peyote-a sa kašastim perlicama 9/0 i jedan red sa kašastim perlicama 11/0.

Korak 5: Kada ste završili korak 4 dovedite nit na drugu stranu peyote-a i uradite jedan red kružnog peyote-a sa kašastim perlicama 11/0.

Napomena: Kada dodajete kašaste perlice veličine 11/0 veoma je važno da vodite računa da peyote stoji ravnomerno na perli, jer u suprotnom rad će ispasti neuredan.

Korak 6: Nakon što ste završili korak 5 dovedite nit do trećeg reda peyote-a kao na slici ispod, i nanižite tri kašaste perlice 12/0. Provucite nit kroz narednu kašastu perlu 9/0 na kružnom peyote-u.

Privezak od piggy perli korak 6

Korak 7: Ponavljajte korak 6 sve dok ne dođete do kraja reda. Kada ste dodali poslednji set kašastih perlica 12/0 i provukli nit kroz narednu kašastu perlu 9/0, nastavite dalje provlačeći nit kroz prve dve kašaste perlice 12/0 u setu od tri perle kako bi bili u mogućnosti da započnete naredni korak.

Korak 8: Nanižite dve piggy perle provlačeći nit kroz rupu koja nije centrirana tako da udubljeni delovi perle budu okrenuti jedni ka drugima. Provucite nit dalje kroz kašastu perlicu 12/0, koja se nalazi na vrhu seta od tri kašaste perlice 12/0 dodatih u prethodnom koraku. Dodajte brušenu perlu veličine 4 mm i provucite nit kroz narednu kašastu perlicu 12/0 koja se nalazi na vrhu seta od tri kašaste perlice 12/0.

Ponavljajte korak sve dok ne dođete do kraja reda. Završite tako što ćete provući nit kroz centralnu rupu na piggy perli sa unutrašnje strane, pa dalje kroz brušenu perlu od 4 mm i centralnu rupu na piggy perli sa spoljnje strane.

Privezak od piggy perli korak 8

Korak 9: Na nit za nizanje dodajte jednu žutu okruglu perlu veličine 6 mm. Provucite nit kroz centralnu rupu na unutrašnjoj strani piggy perle, pa kroz brušenu perlu od 4 mm i centralnu rupu sa spoljnje strane piggy perle. Sada ponovo dodajte okruglu perlu 6 mm između piggy perli i tako redom.

Privezak od piggy perli korak 9

Korak 10: Kada ste stigli do kraja reda pređite u pretposlednji red kružnog peyota (poslednji red 9/0) sa zadnje strane priveska kako biste napravili omču. Nanižite pet kašastih perlica 12/0 i provucite nit kroz narednu belu kašastu perlicu 9/0, kao na slici ispod.

Privezak od piggy perli korak 10

Korak 11: Ojačajte omču, prođite kroz rad i vežite čvor. Na omču od perlica zakačite alku i provucite lančić, organzu ili neki drugi materijal po vašoj želji.

error: Content is protected !!