Privezak iz 1001 noći

Privezak iz 1001 noći

Materijal potreban za izradu priveska pronaći ćete u prodavnici klikom na linkove ispod:

Legenda

Privezak iz 1001 noći legenda

Uputstvo za izradu priveska korak po korak

Korak 1: Odsecite nit dužine oko 1,5-2 m. Postavite stop perlu ostavljajući oko 15 cm niti slobodno. Nanižite tri okrugle perle od 6 mm i jednu okruglu perlu 4 mm. Provucite nit kroz prvu okruglu perlu od 6 mm.

Nanižite dve okrugle perle od 6 mm, jednu okruglu perlu od 4 mm i provucite nit kroz prethodnu okruglu perlu od 6 mm, kao i kroz dve okrugle perle od 6 mm koje ste upravo dodali.

Zatim, nanižite jednu okruglu perlu od 4 mm, dve okrugle perle od 6 mm i prođite kroz prethodnu okruglu perlu od 6 mm, okruglu perlu od 4 mm i okruglu perlu od 6 mm koje ste upravo dodali.

Nanižite dve okrugle perle od 6 mm, jednu okruglu perlu od 4 mm i provucite nit kroz prethodnu okruglu perlu od 6 mm, kao i kroz dve okrugle perle od 6 mm koje ste upravo dodali.

Da bi spojili dve strane u krug, nanižite jednu okruglu perlu od 4 mm, provucite nit kroz okruglu perlu od 6 mm na drugom kraju, dodajte jednu okruglu perlu od 6 mm, provucite nit nazad kroz okruglu perlu od 6 mm i kroz okruglu perlu od 4 mm.

Privezak iz 1001 noći korak 1

Korak 2: Između svake okrugle perle od 4 mm dodajte po jednu kašastu perlicu veličine 11/0. Prođite kroz rad i izađite kroz okruglu perlu od 6 mm koja se nalazi na dnu. Sada između svake perle od 6 mm dodajte po jednu brušenu perlu od 3 mm. Kada ste završili izađite kroz prvu brušenu perlu koju ste dodali u ovom koraku.

Privezak iz 1001 noći korak 2

Korak 3: Nanižite tri kašaste perlice 11/0, dve O perle, tri kašaste perlice 11/0 i prođite kroz kašastu perlicu 11/0 koja se nalazi između dve okrugle perle od 4 mm.  Dodajte tri kašaste perlice 11/0, dve O perle, tri kašaste perlice 11/0 i provucite nit kroz brušenu perlu od 3 mm. Ponavljajte ovaj korak sve do kraja.

Privezak iz 1001 noći korak 3

Korak 4: Zatim nanižite tri kašaste perlice 11/0 i prođite kroz dve O perle. Dodajte  tri kašaste perlice 11/0 i provucite nit kroz brušenu perlu. Nanižite tri kašaste perlice 11/0 i prođite kroz dve O perle. Dodajte tri kašaste perlice 11/0 i provucite nit kroz kašastu perlicu 11/0 između dve okrugle perle od 4 mm. Ponavljajte ovaj korak sve do kraja. Kada ste završili sa dodavanjem perlica, da bi bili u mogućnosti da započnete sledeći korak prođite kroz okruglu perlu od 6 mm i brušenu perlu od 3 mm.

Privezak iz 1001 noći korak 4

Korak 5: Nanižite jednu kašastu perlicu 11/0, jednu O perlu, jednu kašastu perlicu 11/0 i provucite nit nazad kroz brušenu perlu od 3 mm, kao na slici ispod. Prođite kroz okruglu perlu od 6 mm i izađite kroz sledeću brušenu perlu od 3 mm. Nastavite sa dodavanjem perli sve do kraja. Kada ste izašli kroz poslednju brušenu perlu od 3 mm, prođite kroz okruglu perlu od 6 mm, kašastu perlicu 11/0 i O perlu koje ste dodali u ovom koraku.

Privezak iz 1001 noći korak 5

Korak 6: Nanižite dve kašaste perlice 11/0, dve O perle, dve kašaste perlice 11/0 i provucite nit kroz sledeću O perlu. Nastavite sa dodavanjem perlica sve dok ne stignete do kraja.

Privezak iz 1001 noći korak 6

Korak 7: Provucite nit kroz dve kašaste perlice 11/0 i dve O perle koje ste dodali u prethodnom koraku. Nanižite četiri kašaste perlice 11/0, jednu O perlu, jednu brušenu perlu od 3 mm, jednu O perlu, 10 kašastih perlica 11/0, jednu O perlu, dve kašaste perlice 11/0, jednu O perlu, dve kašaste perlice 11/0, jednu O perlu, dve kašaste perlice 11/0, jednu O perlu, dve kašaste perlice 11/0, jednu O perlu, pet kašastih perlica 11/0, jednu O perlu, jednu brušenu perlu od 3 mm, jednu O perlu i tri kašaste perlice 11/0. Prođite nazad kroz O perlu, brušenu perlu, O perlu i dalje sve dok ne izađete kroz O perlu odmah posle poslednje brušene perle od 3 mm u redu. Nanižite četiri kašaste perlice 11/0 i provucite nit kroz dve O perle iz prethodnog koraka. Na isti način dodajte preostale viseće elemente.

Privezak iz 1001 noći korak 7

Kada ste završili, prođite kroz rad i izađite kod stop perle. Skinite je i uz pomoć drugog kraja niti vežite čvor. Prođite dodatno kroz rad, ako želite možete vezati još par čvorova između perli i odsecite višak niti.

Korak 8: Skinite omču sa kićanke i pripremite je za rad. Kroz rupu na kićanki provucite iglicu boje bronze.

Privezak iz 1001 noći korak 8

Korak 9: Zatim provucite gornji deo iglice kroz omču kao na slici ispod. Pozicionirajte iglicu što je više moguće ka sredini kićanke.

Privezak iz 1001 noći korak 9

Korak 10: Dodajte kapicu, okruglu perlu od 6 mm i sa kleštima kupastog nosa napravite omču kroz koju ćete provući lančić.

Privezak iz 1001 noći korak 10

error: Content is protected !!