Narukvica znakovi

Materijal potreban za izradu narukvice dužine oko 17 cm pronaćićete na laboratorijaperli.com klikom na linkove ispod:

Uputstvo za izradu narukvice korak po korak

Korak 1: Odsecite nit dužine oko 2 m i nanižite crnu farfalu, karabinjer kopču, jednu crnu i jednu belu farfalu. Povucite ih na dole ostavljajući oko 15 cm niti slobodnim i vežite čvor. Prođite još jednom kroz sve elemente.

Korak 2: Nanižite jednu belu, jednu crnu i još jednu belu farfalu i provucite nit kroz farfalu iz prethodnog koraka, kao i kroz belu i crnu farfalu koje ste dodali u ovom koraku.

Korak 3: Ponovite korak 1 tako što ćete dodati jednu crnu, jednu belu i još jednu crnu farfalu. Provucite nit kroz crnu farfalu iz prethodnog koraka, kao i kroz crnu i belu farfalu koje ste upravo dodali. Zatim ponovite korak 2. Nastavite sa dodavanjem perlica naizmenično ponavljajući korake 1 i 2 sve dok ne dostignete željenu dužinu narukvice. Završite sa korakom 2.

Korak 4: Kada ste napravili odgovarajuću dužinu, provucite nit kroz farfalu na gore. Nanižite dve crne i jednu belu farfalu i prođite kroz belu farfalu iz prvog reda i kroz crnu farfalu iz ovog koraka.

Korak 5: Nanižite dve bele farfale i provucite nit kroz farfalu iz prvog reda i farfalu iz prethodnog koraka. Prođite zatim kroz dve bele farfale koje ste upravo dodali, kao i kroz sledeću farfalu iz prvog reda.

Korak 6: Nanižite dve crne farfale i provucite nit kroz farfalu iz prethodnog koraka, farfalu iz prvog reda i farfalu koju ste upravo dodali.

Korak 7: Ponavljajte naizmenično korake 5 i 6 sve dok ne dođete do kraja reda. Kada ste dodali poslednje dve bele farfale, izađite kroz crnu farfalu u prvom redu. Provucite nit kroz belu i sledeću crnu farfalu u prvom redu kako biste izašli na suprotnu stranu.

Korak 8: Sada ćete nastaviti sa dodavanjem perlica sa druge strane narukvice sa malim izmenama u redosledu boja. Nanižite dve bele i jednu crnu farfalu i provucite nit kroz crnu farfalu do kopče, dve bele i jednu crnu farfalu koje ste upravo dodali, kao i kroz sledeću belu farfalu u prethodnom redu. 

Korak 9: Ponovite korak 6 s tim što ćete umesto dve crne farfale nanizati jednu belu i jednu crnu farfalu. Zatim, ponovite korak 5 tako što ćete umesto dve bele farfale takođe nanizati jednu belu i jednu crnu farfalu. Nastavite sa dodavanjem perlica sve do kraja.

Korak 10: Kada ste završili sa radom, sa oba kraja niti prođite kroz narukvicu i vežite nekoliko čvorova. Otvorite alku i provucite je kroz poslednju farfalu u centralnom redu.

error: Content is protected !!