Narukvica Lelina tajna

Narukvica Lelina tajna

Materijal potreban za izradu narukvice dužine oko 17 cm pronaći ćete u prodavnici klikom na linkove ispod:

Legenda

Narukvica Lelina tajna legenda

Uputstvo za izradu narukvice korak po korak

Korak 1: Odsecite nit dužine oko 2 m. Na svaki kraj niti stavite po iglu. Nanižite pet kašastih perlica 11/0 i obe niti provucite kroz brick perlu (jedan kraj ide kroz jednu rupu, drugi kraj kroz drugu rupu). Na svaku od niti dodajte jednu kašastu perlicu 11/0, jedan šiljak i jednu kašastu perlicu 11/0. Obe niti provucite kroz brick. Nastavite sa dodavanjem perlica sve dok ne dobijete željenu dužinu narukvice. Završite korak sa brick perlom.

Narukvica Lelina tajna korak 1

Korak 2: Kada ste dodali poslednji brick, na jednu od niti nanižite pet kašastih perlica 11/0 i provucite je kroz paralelnu rupu na brick perli. Sa drugom niti prođite kroz svih pet kašastih perlica 11/0 i izađite kroz paralelnu rupu na brick-u. Provucite niti kroz kašastu perlicu 11/0 koja se nalazi do brick perle. Na svaku od niti nanižite dve kašaste perlice 11/0, jednu kašastu perlicu 9/0, dve kašaste perlice 11/0 i provucite ih kroz kašastu perlicu 11/0, brick i sledeću kašastu perlicu 11/0. Nastavite da dodajete kašaste perlice celom dužinom narukvice.

Narukvica Lelina tajna korak 2

Korak 3: Kada ste stigli do kraja narukvice, prođite još jednom kroz svih pet kašastih perlica i izađite kroz brick. Uzmite samo jednu nit (drugu jednostavno ostavite da visi, nju ćete upotrebiti kasnije) i provucite je kroz tri kašaste perlice 11/0 u nizu i jednu kašastu perlicu 9/0. Nanižite jednu kašastu perlicu 9/0 i prođite kroz kašastu perlicu 9/0 na suprotnoj strani. Dodajte još jednu kašastu perlicu 9/0 i provucite nit kroz početnu kašastu perlicu 9/0, kao i kroz naredne tri kašaste perlice 11/0, brick, sledeće tri kašaste perlice 11/0 i kašastu perlicu 9/0. Nastavite sa dodavanjem kašastih perlica 9/0 sve do kraja. Kada ste završili, prođite kroz brick, kroz pet kašastih perlica 11/0 i izađite kroz drugu rupu na brick perli.

Narukvica Lelina tajna korak 3

Korak 4: Okrenite narukvicu na naličje. Uzmite drugu nit i provucite je kroz kašastu perlicu 11/0 i šiljak. Prođite kroz drugi šiljak ispod, pa opet kroz šiljak iznad. Ponovite još jednom. Provucite nit kroz kašastu perlicu 11/0, brick, kašastu perlicu 11/0 i šiljak. Nastavite sa spajanjem šiljaka celom dužinom narukvice.

Narukvica Lelina tajna korak 4

Korak 5: Na kraju kada vam se niti sretnu, vežite ih u čvor. Prođite kroz rad i vežite još par čvorova. Odsecite višak niti. Kroz omču od pet kašastih perlica provucite alku, zakačite za nju još jednu alku i T deo kopče. Na krugi kraj omče provucite jednu alku i zakačite drugi kraj kopče.

error: Content is protected !!
Scroll to Top