Napravi sama: Puff minđuše

Napravi sama: Puff minđuše

Materijal potreban za izradu minđuša pronaći ćete u prodavnici klikom na linkove ispod:

Legenda

Puff minđuše legenda

Uputstvo za izradu minđuša korak po korak

Korak 1: Odsecite nit dužine oko 80-90 cm. Postavite stop perlu ostavljajući oko 20-25 cm niti slobodnim. Nanižite naizmenično četiri mini piramide i četiri kašaste perlice 11/0. Napomena: Vodite računa da kada uzimate piramide uvek prolazite kroz rupu na istoj strani. Prođite još jednom kroz sve perlice i izađite kroz mini piramidu. Provucite nit kroz drugu rupu na mini piramidi i dodajte po jednu kašastu perlicu 11/0 između svake. Prođite još jednom kroz sve perle i izađite kroz kašastu perlicu 11/0.

Puff minđuše korak 1

Korak 2: Nanižite pet kašastih perlica 11/0 i provucite nit kroz sledeću kašastu perlicu 11/0. Nastavite sa dodavanjem perlica u krug. Izađite kroz prve tri perlice u prvoj grupi od pet kašastih perlica 11/0.

Puff minđuše korak 2

Korak 3: Nanižite jednu kašastu perlicu 9/0 i provucite nit kroz treću kašastu perlicu u sledećoj grupi od pet kašastih perlica 11/0. Nastavite tako u krug. Kada ste završili, prođite još jednom kroz perlice kako biste ih učvrstili. Provucite nit kroz dve kašaste perlice 11/0 sa strane, kašastu perlicu 11/0 koja se nalazi između piramida, kao i kroz mini piramidu, zatim prođite kroz drugu rupu na mini piramidi i izađite kroz kašastu perlicu 11/0 na drugoj strani.

Puff minđuše korak 3

Korak 4: Ponovite korake 2 i 3. Nakon što ste učvrstili perlice u centru, provucite nit kroz dve kašaste perlice 11/0 sa strane, kašastu perlicu 11/0 i mini piramidu.

Korak 5: Nanižite tri kašaste perlice 11/0 i idite dijagonalno kroz mini piramidu. Nastavite sa dodavanjem po tri perlice u krug.

Puff minđuše korak 5

Korak 6: Kada ste izašli kroz poslednju mini piramidu, nanižite jednu kašastu perlicu 11/0 i provucite nit kroz centralnu kašastu perlicu 11/0 u grupi od tri kašaste perlice. Dodajte jednu kašastu perlicu 11/0 i provucite nit kroz mini piramidu. Nastavite sa dodavanjem perlica sve do kraja.

Puff minđuše korak 6

Korak 7: Prođite kroz rad tako da vam se niti sretnu. Skinite stop perlu i vežite niti u čvor. Sa svakim krajem niti prođite kroz perlice kako biste ih dodatno učvrstili i vezali još par čvorova. Odsecite višak konca.

Korak 8: Otvorite donji deo iglice i provucite ga ispod kašastih perlica 11/0 koje se nalaze između mini piramida u formi „X“. Zatvorite iglicu, dodajte jednu metalnu perlu veličine 4 mm i napravite omču. Zakačite udicu.

Korak 9: Napravite drugu minđušu ponavljajući korake od 1 do 8.

error: Content is protected !!
Scroll to Top