Minđuše sa kićankama

Minđuše sa kićankama

Materijal potreban za izradu minđuša pronaći ćete u prodavnici klikom na linkove ispod:

Uputstvo za izradu minđuša korak po korak

Korak 1: Prvo što je potrebno da uradite jeste da skinete omču sa kićanke i da je pripremite za rad.

Korak 2: Za izradu minđuša sa kićankama biće vam potrebno znanje peyote boda. Odsecite nit odgovarajuće dužine potrebne za rad. Stavite stop perlu. Nanižite osam perlica 11/0. One će činiti prva dva reda. Da biste započeli treći red, nanižite jednu 11/0, preskočite prvu perlicu i provucite nit kroz drugu 11/0 od kraja. Nastavite sa dodavanjem perlica sve do kraja reda, kao na slici ispod. Kod započinjanja četvrtog reda, kao i svih ostalih redova nanižite jednu perlu i provucite je kroz poslednju perlu dodatu u trećem redu. Potrebno je da napravite traku približne dužine oko 3 cm (dužina trake zavisi od širine gornjeg dela kićanke). Suština je da traka čvrsto obuhvati kićanku kada je obmotate oko nje.

Minđuše sa kićankama korak 2

Korak 3: Kada ste dostigli željenu dužinu, postavite traku oko kićanke (najbolje blizu dela gde se nalazi rupa na kićanki) tako da dva reda peyote-a dođu ispod namotaja na kićanki. Nakon toga spojite dve strane peyote-a tako što ćete sa obe strane trake proći cik-cak kroz perle kao na slici ispod. Da biste mogli to da učinite potrebno je da se ivične perle na traci međusobno uklapaju. Skinite stop perlu i vežite čvor.

Minđuše sa kićankama korak 3

Korak 4: Prođite kroz rad i izađite kod rupe na kićanki. Provucite iglu kroz rupu, izađite na drugu stranu i provucite nit na dole kroz dve perle prateći kretanje perlica na peyote-u, pa na gore kroz dve perle koje se nalaze pored. Prođite ponovo kroz rupu na kićanki i ponovite postupak.

Korak 5: Nanižite sedam 11/0, preskočite jednu 11/0 i provucite nit kroz narednu 11/0. Izađite na gore kroz perlu pored i ponovite postupak. Nastavite sa dodavanjem setova od po sedam 11/0 u krug dok ne stignete do kraja. Kada ste dodali poslednji set od sedam 11/0 i izašli na gore kroz perlu pored, provucite nit kroz prve četiri perlice u prvom setu od sedam 11/0.

Minđuše sa kićankama korak 5

Korak 6: Nanižite tri 11/0 i prođite kroz četvrtu perlu u narednom setu od sedam 11/0, kao na slici ispod. Ponavljajte postupak sve dok se ne vratite na početak.

Minđuše sa kićankama korak 6

Korak 7: Provucite nit kroz prvu perlu u setu od tri 11/0, nanižite tri 11/0 i provucite nit kroz treću perlu u setu od tri 11/0 i četvrtu perlu u setu od sedam 11/0. Ponavljajte postupak u krug sve dok se ne vratite na početak.

Minđuše sa kićankama korak 7

Korak 8: Da biste započeli naredni korak izađite kroz prve dve perle u setu od tri 11/0 koji ste upravo dodali, kao na slici ispod. Nanižite jednu 11/0 i provucite nit kroz drugu perlu u narednom setu od tri 11/0. Nastavite da dodajete po jednu 11/0 u krug. Kada ste stigli na početak, prođite još jednom kroz perlice kako biste ih učvrstili.

Minđuše sa kićankama korak 8

Korak 9: Sada ćete napraviti omču. Nanižite pet 11/0 i prvucite je kroz perlu koja se nalazi naspram nje. Prođite kroz poslednji red perlica i opet kroz omču kako biste je ojačali i učvrstili. Ako imate prostora ojačajte omču još jednom. Prođite kroz rad i vežite par čvorova. Kleštima otvorite donji deo udice, provucite je kroz omču i zatvorite.

Minđuše sa kićankama korak 9

Ponovite korake 1-9 kako biste napravili drugu minđušu.

error: Content is protected !!