Minđuše u lampwork stilu

Minđuše u lampwork stilu

Materijal potreban za izradu minđuša pronaći ćete na laboratorijaperli.com klikom na linkove ispod:

Legenda

Minđuše u lampwork stilu legenda

Uputstvo za izradu minđuša korak po korak

Korak 1: Odsecite nit dužine oko 1 m, nanižite četiri kašaste perlice 11/0 i povucite ih na dole ostavljajući oko 10-15 cm niti slobodnim. Vežite čvor i provucite nit kroz prvu perlicu do čvora.

Minđuše u lampwork stilu korak 1

Korak 2: Nanižite jednu kašastu perlicu i prođite kroz narednu perlicu. Ponovite postupak još tri puta. Izađite kroz perlicu koju ste prvu dodali u ovom koraku.

Minđuše u lampwork stilu korak 2

Korak 3: Nanižite dve kašaste perlice i provucite nit kroz sledeću perlicu. Ponovite postupak još tri puta. Izađite kroz prvu perlicu koju ste dodali u ovom koraku.

Minđuše u lampwork stilu korak 3

Korak 4: Nanižite jednu kašastu perlicu i prođite kroz sledeću kašastu perlicu u redu. Ponovite postupak još sedam puta. Izađite kroz prvu perlicu koju ste dodali u ovom koraku.

Minđuše u lampwork stilu korak 4

Postavite okruglu perlu veličine 8 mm i držite je tokom rada. Napravite još sedam redova peyote-a, dodavajući po jednu kašastu perlicu. Vodite računa da dovoljno čvrsto zatežete nit tokom rada.

Kada ste napravili sve redove, proverite da li perla koja se nalazi unutra stoji na mestu tako da se rupa perle poklapa sa rupom sa početka rada. Ako to nije slučaj podesite je uz pomoć igle.

Korak 5: Prođite kroz narednu kašastu perlicu bez dodavanja perle. Nanižite jednu perlicu i prođite kroz sledeću. Ponavljajte korak sve do kraja i izađite kroz prvu kašastu perlicu koju ste dodali u ovom koraku.

Minđuše u lampwork stilu korak 5

Korak 6: Nanižite jednu kašastu perlicu i prođite kroz sledeću perlicu. Ponovite korak još tri puta. Ne zaboravite da vodite računa o čvrstini rada. Kada ste završili, proverite još jednom da li se rupe na radu poklapaju sa rupama na perli. Prođite još jednom kroz sve perlice u poslednjem redu.

Minđuše u lampwork stilu korak 6

Korak 7: Prateći liniju perli, izađite kroz četvrti red na peyote kugli. Nanižite jednu O perlu, jednu kašastu perlicu i provucite nit nazad kroz O perlu, kao i  kroz perlicu koja se nalazi naspram one kroz koju ste izašli. Nastavite sa dodavanjem O perli sve do kraja reda.

Minđuše u lampwork stilu korak 7

Korak 8: Kada ste završili korak 7, prateći liniju perli izađite dva reda na gore. Na isti način kao u koraku 7 dodajte O perle. Vodite računa da O perlu u ovom redu treba da postavite između dve O perle u prethodnom redu.

Minđuše u lampwork stilu korak 8

Korak 9: Ponovite korak 8. Na kraju prođite kroz rad i vežite dve niti u čvor.

Korak 10: Na iglicu nanižite metalnu perlu 3 mm, O perlu, pletenu perlu, O perlu, metalnu perlu 3 mm i napravite omču. Zakačite udicu.

Ponovite korake 1-10 kako biste napravili drugu minđušu.

error: Content is protected !!
Scroll to Top