Dekorativni svećnjak od perlica

Dekorativni svećnjak od perlica

Materijal potreban za izradu svećnjaka pronaćićete na laboratorijaperli.com klikom na linkove ispod:

Legenda:

Dekorativni svećnjak od perlica legenda

Uputstvo za izradu svećnjaka korak po korak

Korak 1: Odsecite nit dužine oko 4 m. Postavite stop perlu ostavljajući oko 15 cm niti slobodnim. Prvo ćete uz pomoć merdevinastog boda sa cevčicama napraviti traku kojom ćete obuhvatiti svećnjak. Nanižite jednu kašastu perlicu 11/0, jednu cevčicu, dve kašaste perlice 11/0, jednu cevčicu i jednu kašastu perlicu 11/0. Provucite nit ponovo kroz kašastu perlicu 11/0, cevčicu i kašastu perlicu 11/0. Na taj način perle će zauzeti položaj jedne pored druge. Izađite kroz narednu kašastu perlicu 11/0, cevčicu i kašastu perlicu 11/0.

Dekorativni svećnjak od perlica korak 1

Korak 2: Nanižite jednu kašastu perlicu 11/0, jednu cevčicu, jednu kašastu perlicu 11/0 i provucite nit kroz prethodnu kašastu perlicu 11/0, cevčicu i kašastu perlicu 11/0. Izađite kroz kašastu perlicu 11/0, cevčicu i kašastu perlicu 11/0 koje ste poslednje nanizali. Nastavite da dodajete perlice sve dok dužina trake ne bude dovoljna da se obuhvati sveća.

Napomena: Prilikom određivanja dužine trake imajte na umu da je merdevinasti bod pomalo rastegljiv i zato vodite računa da vam traka ne ispadne prevelika kako ne bi spadala sa sveće.

Dekorativni svećnjak od perlica korak 2

Korak 3: Kada ste dosegli potrebnu dužinu, potrebno je da spojite krajeve trake i na taj način formirate krug. Da biste to učinili provucite nit kroz kašastu perlicu 11/0, cevčicu, kašastu perlicu 11/0 koje se nalaze do stop perle, zatim prođite kroz kašastu perlicu 11/0, cevčicu, kašastu perlicu 11/0 koje ste poslednje dodali i opet kroz kašastu perlicu 11/0, cevčicu, kašastu perlicu 11/0 koje se nalaze do stop perle.

Dekorativni svećnjak od perlica korak 3

Korak 4: Nanižite jedan cvet, jednu kašastu perlicu i provucite nit nazad kroz cvet, kašastu perlicu 11/0, cevčicu, dve kašaste perlice 11/0, cevčicu i kašastu perlicu 11/0. Dodajte jednu kašastu perlicu 11/0, jedan cvet, kašastu perlicu 11/0 i provucite nit nazad kroz cvet. Nanižite jednu kašastu perlicu 11/0 i provucite nit kroz kašastu perlicu 11/0, cevčicu, dve kašaste perlice 11/0, cevčicu i kašastu perlicu 11/0.  Nastavite sa dodavanjem cvetova sve do kraja.

Dekorativni svećnjak od perlica korak 4

Korak 5: Kada ste završili sa radom, skinite stop perlu i vežite oba kraja niti u čvor. Sa svakom od niti prođite cik-cak kroz rad i odsecite višak konca. Postavite sveću.

error: Content is protected !!