Brick minđuše

Materijal potreban za izradu minđuša pronaćićete u prodavnici klikom na linkove ispod:

Legenda

Napravi sama minđuše

 

Uputstvo za izradu minđuša korak po korak

Korak 1: Odsecite nit odgovarajuće dužine i naizmenično nanižite četiri brick perle i četiri kašaste perlice 9/0. Vežite čvor i provucite nit ponovo kroz nanizane perlice kako biste ih učvrstili. Izađite kroz kašastu perlicu.

Napravi sama minđuše

Korak 2: Nanižite dve kašaste perlice, provucite nit kroz drugu rupu na brick perli, dodajte još dve kašaste perlice i provucite nit kroz kašastu perlicu iz prethodnog koraka. Ponavljajte postupak sve dok se ne vratite na početak i tada provucite nit kroz prve dve dodate kašaste perlice kako biste bili u mogućnosti da započnete naredni korak.

Napravi sama minđuše

Korak 3: Dodajte četiri kašaste perlice 9/0 i provucite nit kroz narednu kašastu perlicu. Zatim, nanižite jednu brušenu perlu veličine 3 mm i provucite nit kroz narednu kašastu perlu. Ponavljajte navedeni postupak sve dok se ne vratite na početnu tačku i tada ćete provući nit kroz prvu dodatu perlu u ovom koraku da bi započeli naredni.

Napravi sama minđuše

Korak 4: Nanižite dve kašaste perlice, dodajte udicu za minđuše i još dve kašaste perlice. Preskočite dve kašaste perlice i provucite nit kroz kašastu perlicu koja se nalazi do njih. Dovedite nit sve do brick perle koja se nalazi paralelno sa onom na kojoj je smeštena udica, kao što je to prikazano na slici ispod.

Napravi sama minđuše

Korak 5: Nanižite tri kašaste perlice, brušenu perlu od 3 mm, brušenu perlu od 4 mm, brušenu perlu od 3 mm i tri kašaste perlice. Nakon toga provucite nit nazad kroz brušene perle, dodajte još tri kašaste perlice i provucite nit kroz kašastu perlicu koja se nalazi na ivici brick perle. Kao što možete videti na slici ispod između početne i završne perle treba da ostanu slobodne dve kašaste perlice.

Napravi sama minđuše

Korak 6: Prođite kroz rad i vežite čvor. Ponovite korake od 1-5 kako biste napravili drugu minđušu.

error: Content is protected !!